Gynaecologisch centrum Dermout en Albicher in Alkmaar

 

Aan de kant van Bergen bevindt zich in Alkmaar het Gynaecologisch centrum Dermout en Albicher. Hier werken enkel en alleen vrouwen die enorm betrokken zijn bij hun patiënten. Bovendien kan men hier terecht voor veel verschillende soorten ingrepen. 

Het is een open en ruim gebouw, prima bereikbaar met allerlei soorten vervoer en zijn er videoschermen geplaatst waarop continue natuurdocumentaires op worden afgespeeld. De algemene kleur in het gebouw is wit.

Vergoeding

Aangezien deze organisatie een contract heeft met meerdere Zorgverzekeraars, kan men er vrijwel zeker van zijn dat de behandeling vergoed wordt. Voor het eerste consult is er een verwijzing van de huisarts nodig, daarna kunnen de afspraken telkens rechtstreeks bij de Gynaecoloog gemaakt worden. 

Ook ingrepen zoals het plaatsen van een spiraaltje, het toepassen van de Novasure-methode, sterilisatie door middel van de Essure-methode en diverse andere meest gangbare ingrepen worden vergoed door de verzekeraar. In de aparte operatiekamer worden de ingrepen professioneel uitgevoerd.

Betrokkenheid

Bij de eerste afspraak wordt een foto van het gezicht gemaakt, dit komt met alle andere informatie in het persoonlijk dossier. Zodra men daarna nog eens opbelt, krijgt iedereen die toegang heeft tot dit dossier direct alle gegevens in beeld. Men is betrokken en discreet.

Discretie bestaat onder andere in het niet noemen van de patiëntnaam aan de telefoon, het niet herhalen van de telefoonnummers en het altijd exact weten van wie er aan de andere kant van de lijn is alsook het meedenken met degene die de vragen stelt.